www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia 2012-2015 » Ogłoszenia MUTW na dzień 16.12.2016

Ogłoszenia MUTW na dzień 16.12.2016

Drukuj PDF

1. W dniu 9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w kinie Galaktyka odbędzie się  projekcja filmu pt. „Moje córki krowy”, reż. Kinga Dębska, Polska 2015. Projekcję filmu poprzedzi 30 minutowa  prelekcja  wprowadzająca. Bilety  wstępu  w  cenie  5,00 zł.  do  nabycia  w  kasie  kina.

2. Słuchacze Uniwersytetu zainteresowani grą w szachy proszeni są o kontakt z kol. Henrykiem Bartnikiem tel. 661 507 550.


3. Na Stadionie Gryf  przy ul. Warszawskiej w Mielcu zamontowane zostały przyrządy do ćwiczeń sprawnościowych.  Zachęcamy do korzystania z nich.

4. Zachęcamy naszych słuchaczy do korzystania z uprawnień z tytułu posiadania Mieleckiej Karty Seniora.  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamieszczony jest wykaz partnerów stosujących ulgi  dla seniorów posiadających Mielecką Kartę Seniora. Aby skorzystać z tych informacji wchodzimy na stronę internetową www.mielec.pl, a następnie:  > dla mieszkańców > sprawy społeczne i zdrowia > Mielecka Karta Seniora > Katalog partnerów Mieleckiej Karty Seniora.

5. Dziękujemy naszym koleżankom z sekcji ogrodniczej działającej pod kierunkiem kol. Gabrieli Szczerby za zorganizowanie zbiórki pieniędzy w ramach „Szlachetnej paczki”.

6. Kolejne ogólne spotkanie słuchaczy MUTW odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku. Przewidujemy w tym dniu wspólne kolędowanie  i spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca – o ile będzie to możliwe.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzą naszym słuchaczom Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Programowa Mieleckiego UTW.