www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Aerobik

Aerobik w MUTW

Drukuj PDF

Rytmiczny ruch, muzyka,taniec i towarzystwo sprawia , że przychodzimy na zajęcia z prawdziwą ochotą i radością.
Dzięki instruktorowi nasze panie poprawiają swoje zdrowie, kondycję i cieszą się tańcem.
Zapraszamy do naszej grupy!
Maria Drozdlink do filmu, cz.2 : https://youtu.be/svRN2We0480


W roku akademickim 2016/2017 powstała nowa grupa zainteresowań – aerobik. Pomysłodawczynią powstania nowej grupy i zarazem jej starostą jest Władysława Buczek, a opiekunem grupy  z ramienia zarządu jest Wiceprezes Zarządu Barbara Gadomska.

Aerobik to zajęcia muzyczno-ruchowe o charakterze ogólnorozwojowym z elementami tańca.  Grupa rozpoczęła swoja działalność 14 października 2016 roku i składa się z  38 słuchaczy.  Zajęcia odbywają się w środy każdego tygodnia o godzinie 9.00 w sali baletowej Domu Kultury SCK.

Celem wprowadzenia nowych zajęć jest poszerzenie programu Uniwersytetu o kolejną grupę zainteresowań oraz aktywizacja coraz większej ilości słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez choreografa  mgr Jakuba Jurka.

Zadania jakie sobie stawia grupa to:
- dążenie do nabycia i utrwalenie poprawnej sylwetki, zapobieganie upadkom poprzez ćwiczenia o narastającej intensywności stosowne do wieku oraz możliwości indywidualnych,
- ruchowa interpretacja muzyki w różnym rytmie i w różnym tempie,
- nauka i doskonalenie wybranych tańców na potrzeby integracyjne.

Wymagania regulaminowe do udziału w zajęciach, to:
- obowiązkowa konsultacja lekarska,
- wygodny strój, najlepiej bawełniany lub z nowoczesnych tkanin „oddychających”,
- obuwie zalecane przez instruktora.

Opracowanie: Władysława Buczek

aktualizacja: 20-04-2018