www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Plan zajęć grup i sekcji

Plan zajęć grup i sekcji MUTW 2022-2023

Drukuj PDF

Harmonogram zajęć  Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, II semestr roku akademickiego 2022-2023

Zajęcia sekcji MUTW w poszczególne dni tygodnia

Rodzaj zajęć miejsce dzień tygodnia godziny zajęć osoba odpowiedzialna
Wykłady SCK, sala nr lub Aula Centrum piątek 12.30-14.00 Janusz Pacholec, Marek Błasiak
Grupa  Senior-Show centrum sala nr 7 poniedziałki godz. 17.00-19.00 Maria Sowińska,500343894
Chór ECHO centrum,   sala nr 8 wtorek 10.00-11.00 Aleksandra Ryba,728328702
Formacja taneczna "Gracja" SCK, sala nr 3 i 18 wtorek i czwartek 10.00-11.00 Maria Karaś, 513295767
Formacja taneczna "Gracja" centrum sala nr 12 środa 10.00-11.00 Maria Karaś, 513295767
Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej Klub lekkoatletyki, (pod trybunami) poniedziałek i czwartek 9.00-10.00 Elżbieta Błasiak,515152019  Barbara Guła, 608234320
zajęia z jogi sala nr 3 SCK piątek 9.00-10.00 Renata Banaś,888972690
Zajęcia ruchowe (korektywa) sala nr 3 SCK środa 9.00-10.00 I grupa, 10.00-11.00 II grupa Maria Święch, 512081471
Zajęcia ruchowe (korektywa) SCK, sala nr 3 czwartki 11.00-12.00 (cala grupa) Maria Święch, 512081471
sekcja artystyczna, centrum,   sala nr 9 czwartek 12.30-13.30 Ewa Siembida, 509268217
Grupa taneczna "Okrąg" centrum,  sala nr 12 środy 15.00-16.00 Teresa Mazurkiewicz, 507277461
Grupa nordic walking pod samolotem, błonia piątek na bieżąco komunikaty E.Blasiak,515152019
Sekcja tenisa stołowego ZST, ul. Jagielończyka czwartek godz.17.00-18.00 Renata Banaś, 888972690
Sekcja rowerowa w plenerze każda środa godz. 10.00 lub według ustaleń z grupą Barbara Guła 608234320
Sekcja ogrodnicza centrum,  sala nr 8 wg potrzeb grupy
Barbara Guła 608234320
j. angielski, grupa I centrum,  sala nr 9 wtorek godz. 9.00-10.00 Stefańska Krystyna 695756331
j. angielski grupa II centrum,  sala nr 9 wtorek godz. 10.00-11.00 Anna Stachowicz,728255502
nauka j. rosyjskiego centrum,  sala nr 8
poniedziałek 13.00-14.00
Teresa Ciszek,608423630
zajęcia j. migowego centrum,  sala nr 9 środa 17.00-18.00 Maria, 537998650
grupa wokalna centrum,  sala nr 8 I i III poniedziałek 16.00-17.30
Jan Dziewit

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian, które będą sygnalizowane.
Odpłatność za udział w danej sekcji częściowo odpłatnej zostanie  przez Zarząd MUTW ustalona po zakończeniu zapisów i będzie uzależniona od ilości zainteresowanych słuchaczy i wynegocjowanych warunków wynagrodzeń dla instruktorów.

Zapisy przyjmują aktualni starostowie lub koordynatorzy poszczególnych grup/sekcji.
Informujemy zainteresowanych udziałem w poszczególnych sekcjach, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest  członkostwo w MUTW i opłacone składki członkowskie.
Zarząd MUTW

aktualizacja: 20.02.2023


Grupy i sekcje  MUTW działające w roku akademickim 2022/2023 na rok akademicki 2022/2023

Grupa/sekcja

Instruktor/ starosta grupy

Koordynator ze strony Zarządu

Grupa teatralna

SENIOR SHOW

Reżyser: Magdalena  Betleja
Menadżer grupy:  Maria Sowińska

Janusz Pacholec,
tel. 500 704 776

Chór ECHO

Dyrygent: Maciej Fijałkowski
Starosta:  Aleksandra Ryba

Janusz Pacholec
tel. 500 704 776

Formacja par tanecznych GRACJA

Choreograf: Alicja Skopińska-Parys
Starosta: Maria Karaś

Janusz Pacholec

Tel. 500 704 776

Gimnastyka rekreacyjna

 

Instruktor: Adam Skręt
Starosta : Elżbieta Błasiak, Barbara Guła

Elżbieta Błasiak

Tel.515 152 019

Zajęcia o charakterze korektywnym

Fizjoterapeuta: Joanna RusekStarosta:  Maria Święch,
tel. 512 081 471

Renata Banaś
Tel.: 888 972 690

Zajęcia jogi

Instruktor: Joanna Rusek

Renata Banaś

Grupa taneczna „Okrąg”

Instruktor: Dorota Wieczorek
Starosta : Teresa Mazurkiewicz, tel.507 277 461

Maria Karaś,
tel. 513 295 767

Język angielskiego

Grupa początkująca

Lektor:  Klaudia Woźniak
Starosta: Krystyna Stefańska, tel.695 756 331

Maria  Działowska
Tel. 537 998 650

Język angielski- grupa zaawansowana

Lektor: Klaudia Woźniak
Starosta: Anna Stachowicz

Maria Działowska
Tel. 537 998 650

Język rosyjski

Lektor: Maria Maj
Starosta: Maria Buczek

Maria Działowska
Tel. 537 998 650

Grupa wokalna

Ryszard Sarama
Starosta: Jan Dziewit

Janusz Pacholec

Sekcja Nordic Walking

Starosta; Elżbieta Blasiak

Elzbieta Błasiak
Tel. 515 152 019

Sekcja rowerowa

Starosta: Barbara Guła

Zarząd

Sekcja ogrodnicza

Starosta: Barbara Guła

Zarząd

Sekcja brydżowa

Starosta: Krystyna Wałek- Ostolska

Zarząd

Sekcja tenisa stołowego

Starosta: Renata Banaś

Elżbieta Blasiak
Tel. 515 152 019

Sekcja pomocy koleżeńskiej

 

Renata Banaś
Tel. 888 972 690