www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Plan zajęć grup i sekcji

Plan zajęć grup i sekcji MUTW 2023-2024

Drukuj PDF

Harmonogram zajęć  Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, I semestr roku akademickiego 2023-2024

Zajęcia sekcji MUTW w poszczególne dni tygodnia

Rodzaj zajęć, grupy,sekcje miejsce godziny zajęć osoba odpowiedzialna data rozpoczęcia
Wykłady SCK, sala nr lub Aula "Centrum" pt. 12.30-14.00 Janusz Pacholec, Marek Błasiak 06.10.2023
Grupa  Senior-Show centrum sala nr 7 pon. 17.00-19.00 Maria Sowińska, 500343894 na bieżąco
Chór ECHO Centrum - sala nr 8 wt. 10.00-11.00 Aleksandra Ryba, 728328702 05.09.2023
Formacja taneczna "Gracja" SCK , sala nr 18 wt. 10.00-11.00 Maria Karaś, 513295767 03.10.2023
Formacja taneczna "Gracja" Centrum sala nr 6 śr. 10.00-11.00 Maria Karaś, 513295767 04.10.2023
Formacja taneczna "Gracja" SCK, sala nr 3 czw. 10.00-11.00 Maria Karaś, 513295767 05.10.2023
Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej Klub lekkoatletyki pon. 9.00-10.00 Elżbieta Błasiak, 515152019  Barbara Guła, 608234320 02.10.2023
Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej Klub lekkoatletyki czw. 8.00-9.00 Elżbieta Błasiak, 515152019  Barbara Guła, 608234320 05.10.2023
Zajęcia ruchowe (korektywa) sala nr 3 SCK śr. 9.00-10.00 Jadwiga Jaworska 04.10.2023
Zajęcia ruchowe (korektywa) sala nr 3 SCK śr. 10.00-11.00 Alicja Krogulecka 04.10.2023
Zajęcia jogi sala nr 3 SCK pt. 9.00-10.00 Langer Urszula 13.10.2023
sekcja artystyczna, centrum, sala nr 9 czw. ustalania Ewa Siembida, 509268217 do ustalenia
Grupa taneczna "Okrąg" Centrum, sala nr 6 czw. 13.00-14.00 Teresa Mazurkiewicz,, 507277461 12.10.2023
Grupa wokalna "Echo to nie my" Centrum, sala nr 8 do ustalenia Jan Dziewit do ustalenia
j. angielski, grupa I centrum, sala nr 9 wt. 9.00-10.00 Stefańska Krystyna 695756331 10.10.2023
j. angielski grupa II centrum sala nr 9 wt. 10.00-11.00 Anna Stachowicz  728255502 10.10.2023
nauka j. rosyjskiego centrum, sala nr 8 pon. 13.00-14.00 Teresa Ciszek 608423630 09.10.2023
zajęcia j. migowego centrum, sala nr 9 organizacja Maria Karaś 537998650 do ustalenia
nauka j. niemieckiego centrum, sala nr 8 organizacja
do ustalneia
grupa nordic walking (MUTW) pod samolotem, błonia 1x w m-cu E. Blasiak 515152019
Grupa nordic walking szlaban ul.Partyzantów śr. godz.9.30 w ramach projektu  MOSIR z instr. zewn.
Sekcja tenisa stołowego ZST, ul. Jagielończyka czw. 17.00-18.00 Renata Banaś,888972690
sekcja rowerowa( trasy krotkie) w trakcie organizacji
Barbara Guła 608234320
Sekcja rowerowa ( dlugodystansowa) w plenerze każda środa Barbara Guła 608234320 pogoda
Sekcja ogrodnicza centrum, wg potrzeb Barbara Guła 608234320