www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Plan zajęć grup i sekcji

Plan zajęć grup i sekcji MUTW 2022-2023

Drukuj PDF

Harmonogram zajęć  Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rok akademicki 2022-2023

Zajęcia sekcji MUTW w poszczególne dni tygodnia

Rodzaj zajęć, grupy,sekcje miejsce dzień tygodnia godziny zajęć instruktor starosta koordynator
Wykłady SCK, sala wystawiennicza piątek 12.30-14.00 nie dotyczy
Janusz Pacholec
Grupa teatralna Senior-Show centrum sala nr 7 poniedziałki 17.00-19.00 Magdalena Betleja Maria Sowińska Janusz Pacholec
Chór ECHO Centrum- Aula (sala nr 5) wtorek 10.00-11.00 Maciej Fijałkowski Aleksandra Ryba,728328702 Janusz Pacholec, 502704776
Formacja taneczna "Gracja" Centrum, sala nr 12 poniedziałek, środa 10.00-11.00 bez choreografa M. Karaś Janusz Pacholec, 502704776
Formacja taneczna "Gracja" SCK, sala nr 18 wtorek 10.00-11.00 Alicja Skopińska Parys Maria Karaś, 513295767 Janusz Pacholec
Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej Klub lekkoatletyki, Solskiego 1 (pod trybunami) poniedziałek  czwartek 9.00-10.00 Adam Skręt Elżbieta Błasiak Barbara Guła E. Błasiak
Zajęcia muzyczno-ruchowe-korektywa SCK, sala nr 3 środa 9.00-10.00 Joanna Rusek Maria Święch 512081471 Renata Banaś, 888972690
sekcja artystyczna, rękodzieło centrum, sala nr 9 czwartek 11.30-12.30 Bożena Zaranek Ewa Siembida 509268217 Maria Karaś, 513295767
Grupa taneczna "Okrąg" Centrum, sala nr 12 czwartki 15.00-16.00 Dorota Wieczorek Teresa Mazurkiewicz,, 507277461 Maria Karaś, 513295767
Grupa nordic walking pod samolotem, błonia piątek na bieżąco komunikaty E.Blasiak lub zewnętrzna firma E. Blasiak Elżbieta Błasiak 515152019
Sekcja tenisa stołowego ZST, ul. Jagielończyka czwartek 17.00-18.00 nie dotyczy Renata Banaś Elżbieta Błasiak 515152019
Sekcja rowerowa w plenerze każda środa godz. 10.00….. lub według ustaleń z grupą nie dotyczy Barbara Guła 608234320 Barbara Guła
Sekcja ogrodnicza centrum, sala nr 8 wg potrzeb i ustaleń grupy
nie dotyczy Barbara Guła 608234320 Barbara Guła
Kursy komputerowe (zewnętrzna firma) centrum sala nr8 I grupa wtorek i środa 10.30-14.30 firma zewnętrzna Marek Blasiak Marek Blasiak
Kursy komputerowe (zewnętrzna firma) centrum sala nr 8 II grupa wtorek i  środa 14.30-18.30 firma zewnętrzna brak starosty Marek Blasiak
Sekcja brydżowa Hotel Polski 1x w tygodniu  godz. 17 - godz.17.00 nie dotyczy Krystyna Walek Ostolska
Sekcja pomocy koleżeńskiej centrum, sala nr 7 wg potrzeb i ustaleń grupy komunikaty przed wykładami nie dotyczy w trakcie organizacji Renata Banaś 888972690
nauka j. angielskiego grupa poczatkująca centrum, sala nr 9 wtorek 9.00-10.00 Klaudia Woźniak Stefańska Krystyna 695756331 Maria Działowska 537998650
nauka j. angielskiego grupa zaawansowana centrum sala nr 9 wtorek 10.00-11.00 Klaudia Woźniak Anna Stachowicz Maria Dzialowska 537998650
nauka j. rosyjskiego centrum, sala nr 8 poniedziałek 13.00-14.00 Maria Maj Maria Buczek Teresa Ciszek Maria Dzialowska 537998650
nauka j.niemieckiego centrum, sala nr 8 środa 13.00-14.00
Gibała Bogumiła Maria Dzialowska 537998650

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian, które będą sygnalizowane.
Zapisy do poszczególnych grup i sekcji trwają do 31.10.2022 roku, u poszczególnych koordynatorów i uzależnione są od członkostwa w MUTW i opłaconej składki członkowskiej na dany semestr.

aktualizacja: 08.10.2022