www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Malarska

Sekcja malarska i rękodzieło MUTW

Sekcja malarska MUTW roku akademickim 2017/2018

Drukuj PDF

Jak wszyscy studenci MUTW tak i sekcja malarsko - rękodzielnicza rozpoczyna nowy rok akademicki 2017/2018, a tym samym drugą dekadę. Ale po kolei, wracamy do czerwca 2017 mimo nielicznej grupy członkowie MUTW sekcji malarskiej działali prężnie i widać było efekty ich pracy Grażyna Pieróg-Kotlarz i Teresa Niedzielska brały udział w III plenerze „Z nurtem Wisłoki”, którego organizatorem był Klub Środowisk Twórczych TMZM i SOKiS Chorzelów. Uczestniczki wraz z innymi zwiedzały ciekawe miejsca Gminy Mielec. Efektem wakacyjnej pracy – pleneru była wystawa zorganizowana od 6-20.10.2017 w Chorzelowie. Wernisaż odbył się 7.10.2017, w którym obie panie wzięły udział.

„WIOSNA I WIELKANOC” w malarstwie i rękodzielnictwie członków MUTW

Drukuj PDF

Wystawę członków MUTW w Mielcu  pt.”Wiosna i Wielkanoc” zorganizowała sekcja malarsko-rękodzielnicza wraz z sekcją fotograficzną pod kierunkiem opiekunki obu grup Grażyny Pieróg-Kotlarz. Wernisaż wystawy miał miejsce dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Malarskiej i Rękodzieła MUTW

Drukuj PDF

Sekcja Malarska MUTW pod opieką Grażyny Pieróg-Kotlarz rozpoczęła swoją działalność - zajęcia odbywają się w I i III czwartek miesiąca o godz.12.00 (od stycznia 2017 w „KANIE" - przy parafii MBNP w Mielcu) w okrojonym składzie, ale już mamy chętnych nowych członków MUTW. Zapraszamy do włączenia się w działalność sekcji osoby, w których drzemie choćby 1% talentu, bo reszta to chęci i pracowitość. Chociaż grupa nieliczna, ale prężnie działaliśmy do tej pory tak indywidualnie, jak i zespołowo.

Podsumowanie działalności sekcji malarsko-rękodzielniczej MUTW

Drukuj PDF

Zbliża się koniec roku akademickiego  MUTW 2015/2016. Czas na podsumowanie działalności sekcji malarsko-rękodzielniczej w stałym składzie: Krakowska Urszula, Niedzielska Teresa, Pieróg-Kotlarz Grażyna, Trybulec Lidia, oraz w miarę możliwości Saj Halina, Suchy Władysława.
Grupa nieliczna, ale prężna. (brak odważnych członków MUTW – których nadal zapraszamy do uczestnictwa w naszej sekcji).

Przyjęty do malowania temat: „4 pory roku”- spodobał się paniom na tyle, że po zmobilizowaniu przez opiekuna i prowadzącą sekcję Grażynę Pieróg – Kotlarz wykonały swoje zadanie twórcze na szkolną „6”.

Sekcja malarska i rękodzieła artystycznego MUTW w Mielcu

Drukuj PDF

Sekcja malarska MUTW powstała w pierwszych latach działalności Mieleckiego Uniwersytetu w roku szkolnym 2008/2009. Przez ok. 2 lata prowadził ją  Edward Kociański – malarz profesjonalista, instruktor SCK w Mielcu. Do grupy należały osoby chętne do „wylania swojej twórczości na karton czy płótno”.


24.06.2009 r. odbyła się wystawa prac członków grupy w dolnym korytarzu SCK pod znamiennym tytułem „ SZALEŃSTWA TRZECIEGO WIEKU”.