www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktulanosci

Informacja dotycząca przyjęcia nowego statutu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Drukuj PDF

Obecny statut został przyjęty uchwałą nr 2/2011 roku z 10.11.2011 roku Zebrania Członków Założycieli Mieleckiego UTW  i zarejestrowany w KRS w dniu 12.01.2012 roku. Od powstania MUTW w 2007 roku do 12.01.2012 Uniwersytet działał w ramach stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Do MUTW należało wtedy 280 słuchaczy.

W roku 2015 Zarząd przedłożył na Walnym Zebraniu Członków w dniu 13.02.2015 projekt zmian do istniejącego statutu. Ze względu na brak quorum  zmiany te nie zostały uchwalone.

Dzień Chorego w DPS Mielec

Drukuj PDF

12 lutego 2019 roku w DPS w Mielcu uroczyście obchodzono Dzień Chorego. Formacja taneczna "Gracja" MUTW, miała zaszczyt wystąpić w intencji Światowego Dnia Chorego w zorganizowanej uroczystości.

Obsługa komputera, praca w edytorze tekstu i Internecie dla członków MUTW

Drukuj PDF

Zapoznanie z obsługą komputera cz. 2
Data rozpoczęcia: 06.03.2019
Data zakończenia: 15.05.2019
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu.

Międzynarodowy Dzień Seniora i Chorego w Gminie Mielec

Drukuj PDF

9 lutego 2019 roku w Ośrodku Kultury w Chorzelowie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Chorego oraz Święta Seniora. Wydarzenie to tradycja, która na stałe wpisała się w kalendarz rocznic Gminy Mielec oraz w parafii pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie.

Wyjątkowe święto ustanowione przez papieża Św. Jana Pawła II to symbol prawdziwie ludzkiej pamięci, szacunku i miłości do ludzi starszych i schorowanych. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą odprawioną w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli do Ośrodka Kultury. Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali, seniorzy podziwiali występy Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, Chorzelowskiej Grupy Teatralnej oraz gościa specjalnego Formacji Tanecznej „GRACJA” Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Informacja ze szkolenia doradcy firmy GOOGLE

Drukuj PDF

W dniu 31.01.2019 roku w lokalu Stowarzyszenia  Trzeźwościowego NOWE ŻYCIE przy ul. Chopina 8 odbyło się szkolenie jak wykorzystać internet do rozwoju swojej marki osobistej, organizacji pozarządowej czy firmy. Szkolenie prowadził doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje Damian Nowak. Organizatorem spotkania był Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Rzeszowskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego Biuro Terenowe w Mielcu.

Firma GOOGLE w Polsce realizuje projekt pt. „GOOGLE Internetowe Rewolucje” za pośrednictwem 30 doradców szkolących właścicieli oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Szkolenia są bezpłatne, a ich celem wykorzystanie internetu do  rozwoju firmy dzięki narzędziom marketingu internetowego z wykorzystaniem wyszukiwarki GOOGLE.

Informacje dotyczące zespołu projektowego

Drukuj PDF

Cele i zadania zespołu projektowego:
Celem zespołu projektowego jest pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutowa, głównie w ramach konkursów grantowych.
W skład zespołu powinny wchodzić co najmniej 3 osoby, mające doświadczenie w pozyskiwaniu   środków zewnętrznych oraz zarządzaniu projektami lub też chętnymi do nabycia takich doświadczeń.

1. Niezbędne cechy  dla członków zespołu:
- umiejętność korzystania z internetu
- znajomość pakietu Office (Word, Excel)
- dysponowanie wolnym czasem

Święta Bożego Narodzenia

Drukuj PDF

Świąteczne spotkanie prezydenta z seniorami Mielca

Drukuj PDF

W dniu 20 grudnia 2018 w Restauracji FREZJA odbyło się spotkanie władz Miasta Mielca z przedstawicielami organizacji senioralnych w naszym mieście i aktywnymi seniorami wyłonionymi w czasie III  Mieleckich Dni Seniora.

Szkolenie MUTW w zakresie ochrony danych osobowych

Drukuj PDF

W dniu 17 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Restauracji MANUKA w Mielcu  odbyło się szkolenie z ochrony danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów (RODO).

Strona 2 z 9