www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Plan zajęć grup i sekcji

Plan zajęć grup i sekcji MUTW

Drukuj PDF

Tygodniowy plan stałych zajęć dla słuchaczy MUTW w I semestrze roku akademickiego 2017/2018
ważny od 06 stycznia 2018 roku

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00 pływanie  MOSiR pływania Smoczka

09.30 gimnastyka rekreacyjna. Hala sportowa  Klubu Lekkoatletycznego
ul. Kusocińskiego

09.30 - 11.30 aerobik Sala baletowa SCK

08.30 gimnastyka rekreacyjna. Hala sportowa  Klubu Lekkoatletycznego
ul. Kusocińskiego

 

 

11.00 próba chóru „ECHO”  sala nr 13 SCK

10.30 pływanie  MOSiR pływania Smoczka

10.20 – 12.00 Zajęcia muzyczno-ruchowe.
Sala baletowa SCK

 

 

13.00 język angielski średnio zaawans.
13.45 gr. początk. 
sala nr 8 KANA

10.30 grupa rowerowa
(wg uzgodnień z prowadzącym)

14.00 formacja par tanecznych  KANA
sala widowiskowa

12.30 ogłoszenia,
13.00 wykład
sala nr 1 SCK

18.00 grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW sala 13 SCK

17.00 sekcja brydżowa

Hotel Polski

 

15.00 sekcja fotograficzna I i II czwartek,
KANA s.8

 

W Sali Baletowej SCK obowiązują pantofle gimnastyczne. Zapisy u starostów/prowadzących grupy.
Spotkanie sekcji ogrodniczej według uzgodnień ze starostą grupy kol. Gabrielą Szczerba tel. 504286389.
Spotkanie sekcji pomocy koleżeńskiej według uzgodnień z kol. Stanisławą Rączka tel. 510585297
aktualizacja: 06.01.2018
Opracował: Feliks Czop


Sekcje i ich opiekunowie

l.p.

Nazwa sekcji/grupy zainteresowań

Prowadzący/ starosta grupy

Koordynator ze strony Zarządu

1.

Grupa teatralna
SENIOR SHOW

Reżyser: Magdalena Kriger,
Starosta: Cecylia Lipa

Maria Sowińska

2.

Chór  ECHO

Dyrygent: Małgorzata Leśniak,
Starosta:  Fryderyk Łakomy

Barbara Gadomska

3.

Gimnastyka rekreacyjna

Istruktor: Adam Skręt
Starosta: Elżbieta Błasiak
Z-ca Barbara Guła

Teresa Paterak

4.

Pływanie

Gabiela Szczerba
Z-ca Władysława Suchy

Teresa Paterak

5.

Sekcja Ogrodnicza

Starosta: Gabriela Szczerba

Barbara Gadomska

6.

Grupa literacka

Zofia Stachowicz

Grażyna Bieniek

7

Grupa rowerowa

Roman Rzeźnik

Grażyna Bieniek

8

Sekcja brydżowa

Krystyna Wałek Ostolska

Krystyna Wałek-Ostolska

9

Sekcja malarska i rękodzieła

Grażyna Pieróg Kotlarz

Maria Sowińska

10

Sekcja fotograficzna

Grażyna Pieróg Kotlarz

Krystyna Wałek-Ostolska

11

Zajęcia  z aerobiku

Instruktor: Jakub Jurek,
Starosta grupy: Maria Drozd

Maria Działowska

12

Zajęcia taneczne

Działalność sekcji zawieszona

 

13

Formacja par tanecznych

Choreograf: Alicja Skopińska-Parys

Starosta grupy: Maria Karaś

Stanisław Moskal

14

Zajęcia o charakterze korektywnym

Instruktor: Anna Domagała

Starosta grupy: Władysława Buczek

Krystyna Wałek-Ostolska

15

Kursy języka angielskiego (3 grupy)

Lektor:  Monika Sołek

Maria Karaś

Maria  Działowska

16

Sekcja pomocy koleżeńskiej

Anna Tomporowska

Stanisława Rączka

17

Grupa Nordic Walking

W trakcie organizacji

Teresa Paterak