www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Opiekunowie sekcji

Sekcje MUTW i ich opiekunowie

Drukuj PDF

Sekcje MUTW i ich opiekunowie

l.p

Nazwa sekcji/grupy zainteresowań

Prowadzący/ starosta grupy

Koordynator ze strony Zarządu

1.

Grupa teatralna
SENIOR SHOW

Reżyser: Magdalena Kriger,
Starosta: Cecylia Lipa

Maria Sowińska

2.

Chór  ECHO

Dyrygent: Małgorzata Leśniak,
Starosta:  Fryderyk Łakomy

Barbara Gadomska

3.

Gimnastyka rekreacyjna

Instruktor: Adam Skręt
Starosta: Elżbieta Błasiak
Z-ca Barbara Guła

Teresa Paterak

4.

Pływanie

Gabiela Szczerba
Z-ca Władysława Suchy

Teresa Paterak

5.

Sekcja ogrodnicza

Starosta: Gabriela Szczerba

Barbara Gadomska

6.

Grupa literacka

Zofia Stachowicz

Grażyna Bieniek

7

Grupa rowerowa

Roman Rzeźnik

Grażyna Bieniek

8

Sekcja brydżowa

Krystyna Wałek Ostolska


9

Sekcja malarska i rękodzieła

Grażyna Pieróg Kotlarz

Maria Sowińska

10

Sekcja fotograficzna

Grażyna Pieróg Kotlarz


11

Zajęcia  z aerobiku

Instruktor: Jakub Jurek,
Starosta grupy: Maria Drozd

Maria Działowska

12

Zajęcia taneczne

Działalność sekcji zawieszona


13

Formacja par tanecznych

Choreograf: Alicja Skopińska-Parys

Starosta grupy: Maria Karaś


14

Zajęcia o charakterze korektywnym

Instruktor: Anna Domagała

Starosta grupy: Władysława Buczek


15

Kursy języka angielskiego
(3 grupy)

Lektor:  Monika Sołek

Maria Karaś

Maria  Działowska

16

Sekcja pomocy koleżeńskiej

Anna Tomporowska


17

Grupa Nordic Walking

W trakcie organizacji

Teresa Paterak

Aktualizacja 15.03.2018