www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2017-2019 » Konferencja „ Blaski i cienie późnej dorosłości” na Tarnobrzeskim UTW

Konferencja „ Blaski i cienie późnej dorosłości” na Tarnobrzeskim UTW

Drukuj PDF

Konferencja „Blaski i cienie późnej dorosłości” zorganizowana z okazji 10-lecia Tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego  Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Na zaproszenie Tarnobrzeskiego UTW w dniu 25.09.2017 roku delegacja MUTW  w składzie: Stanisława Rączka, Maria Działowska i Feliks Czop, wzięła udział w w/w konferencji, która odbyła się w przepięknej auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Konferencja ta zainaugurowała  I Tarnobrzeską Senioriadę. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele UTW z Krosna, Łańcuta, Rzeszowa, Jarosławia i Nowej Dęby.

Otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Prezes Zarządu UTW Krystyna Frąszczak. Prezes Krystyna Frąszczak dokonała krótkiej prezentacji działalności UTW posiłkując się slajdami. Byliśmy pod wrażeniem ich dokonań i podejmowanych inicjatyw, a także uzyskaniem przez nich Złotego Certyfikatu – „Profesjonalny UTW”.

Po tym wstępie nastąpiła cała seria wykładów prowadzonych przez dobrze znanych nam wykładowców. I tak jako pierwsza wystąpiła dr Małgorzata Makowska - Brzychczyk dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wykładem – „Mózg wiecznie młody”.  Z takich najbardziej poruszających słów pani doktor wybrzmiały między innymi: Największym cudem jest człowiek. Nie ma znaczenia w jakiego Boga wierzy, z jakiego kraju pochodzi i kim jest. Nie ma młodych i starych, są ludzie, a świat jest odbiciem tego, jakimi jesteśmy sami. To mózg konserwuje ciało, w którym się znajduje.

Następnie wykład poprowadził prof. dr. Hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Starsi rozmawiają z młodymi” – kilka słów o języku.”Z ważnych informacji w wielkim skrócie : Komfort komunikacyjny pomiędzy osobami jest możliwy poprzez język, który powinien charakteryzować :
- grzeczność - każda osoba jest godna,
- życzliwość – każdy jest bratem,
- trzymanie się tematu - nudziarze nie są wskazani,
- porozumiewanie się na bazie prawdy.

Pierwszy raz wysłuchaliśmy wykładu dr Marioli Racław z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – „Opieka niejedno ma imię, o konwojach opieki i nie tylko.” Dr poruszyła temat dotąd nie występujący na naszych wykładach. Dowiedzieliśmy co to są te konwoje społeczne, a mianowicie :
- najbliżsi – rodzina,
- ważni – ale dalsi – przyjaciele,
- mniej istotni – znajomi.
Świat przeżywa deficyt opieki, występuje utrata umiejętności społecznych. A i tak ludzka zdolność do współpracy jest o wiele większa, niż instytucji. „ Los starca zależy od kontekstu społecznego.” (Simone de Beauvoire). Prelegentka wyróżniła trzy modele opieki nad osobami niesamodzielnymi:
- model rodzinny w którym głównie rodzina opiekuje się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Model ten jest typowy dla krajów Europy Wschodniej i Południowej.
- model wspierający z zewnątrz model rodzinny typowy dla takich krajów jak Austria, Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia. W tym modelu np. w Niemczech osoby od 40 roku życia płacą składkę opiekuńczą przeznaczaną w przyszłości na opłacenie opiekuna.
- model pozarodzinny (domy opieki społecznej) w takich krajach jak Dania, Islandia, Norwegia, Irlandia, Szwecja.

Ostatni wykład wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zych z Uniwersytetu Rzeszowskiego,- „Starość w ujęciu historycznym – od starożytności do dzisiaj”. Profesor nie boi się słowa starość, nie zastępuje go łagodniejszymi określeniami, przekornie, nie chce tego słowa stygmatyzować i wpisywać się w chór tych, którzy uważają je za pejoratywne. To tylko fakt, są młodzi, w średnim wieku i starzy. Dopiero to jak się wiek na przestrzeni dziejów traktuje powoduje, że starość jest wartością (starcami byli kapłani, zasiadali w senacie, władali państwami), ale i też ułomnością ( kult młodości w Grecji). Obecnie, jak profesor zażartował starym można być, byle bogatym (gorzkie to trochę). Lekcję starości dał nam papież Jan Paweł II.
Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu i zostaliśmy zaproszeni na piknik ( kiełbaski, kaszanka, pierogi ).

Galerię zdjęć z Jubileuszu 10-lecia Tarnobrzeskiego UTW można oglądać  na stronie internetowej:
www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku

Maria Działowska