www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2016-2017

Aktualności MUTW 2016/2017

Wycieczka MUTW do Częstochowy i Olsztyna

Drukuj PDF

W dniu 06.04.2017 roku odbyła się wycieczka MUTW do Częstochowy i Olsztyna. Wzięło w niej udział 50  słuchaczy MUTW.

Wycieczka MUTW do Dąbrowy Tarnowskiej i Zalipia

Drukuj PDF

W dniu 23.03.2017 roku odbyła się wycieczka do Dąbrowy Tarnowskiej i Zalipia. Uczestniczyło w niej 50 słuchaczy MUTW.

Program działania MUTW na II semestr 2016/2017 (poza wykładami)

Drukuj PDF

Program działania MUTW na II semestr 2016/2017   (poza wykładami)

Spotkanie towarzyskie MUTW na zakończeniem karnawału

Drukuj PDF

Tradycyjnie w okresie karnawału Zarząd MUTW organizuje spotkania towarzyskie. W czwartek 23 lutego 2017 r. dla słuchaczy MUTW odbyła się zabawa karnawałowa w restauracji IMPERIUM. W zabawie uczestniczyło 156 osób w tym  97 członków  UTW  i 59 osób z poza UTW.

Premiera filmu o Jerzym Kazanie

Drukuj PDF

W dniu 10 lutego 2017 roku w sali nr 1 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu odbyła się premiera filmu „Jerzy Feliks Kazana zasłużony działacz Ziemi Mieleckiej”.

Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków

Drukuj PDF

Działając w oparciu o postanowienia § 25 Statutu Stowarzyszenia „Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 17 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali nr 1 SCK
z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,  
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2016

Drukuj PDF

Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2016  podobnie jak  w poprzednich latach była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

Na dzień 31.12.2016 do naszego Uniwersytetu należało 360 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych. W roku 2016 przyjęto do Uniwersytetu 57 osób,  skreślono z listy słuchaczy 33 osoby,  a 4 osoby zmarło.

Prezydent Mielca spotkał się z mieleckimi seniorami

Drukuj PDF

Przedstawiciele Mieleckiej Rady Seniorów, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym z prezydentem Mielca Danielem Kozdębą.

Konferencja „Konferencja „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania”

Drukuj PDF

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się w dniu 25 listopada 2016 roku konferencja „EDUKACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH – NOWE WYZWANIA” . Organizatorem konferencji była Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Moderatorem konferencji była Ewa Piłat –  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a gościem specjalnym Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Strona 2 z 4