www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW » Ogłoszenia MUTW z dnia 17.03.2023

Ogłoszenia MUTW z dnia 17.03.2023

Drukuj PDF

Kolejne spotkanie  w dniu 24.03.2023, godz. 12.00, spotkanie otwarte, Sala nr 3  Samorządowe Centrum Kultury. Temat wykładu: ”Listy do Wandy, Życie polityka naznaczone”  Jan Król
1. Walne Zebranie Członków - 31.03.2023, godz. 12.00
Zgodnie ze statutem MUTW, Zarząd zwołuje sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Członków MUTW, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 o godz. 12.00 pierwszy termin lub o godz. 12.15 drugi termin.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MUTW.
Wszelkie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków do głosowania  w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych członków ,§19 pkt1 statutu, (stąd dwa terminy spotkania).
O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia swoich członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania, § 21 pkt 2 statutu MUTW.
Pełny tekst zawiadomienia, który znajduje się na stronie internetowej  MUTW i tablicach ogłoszeń MUTW  [czytaj >>>]

2. Grupa wokalna, kolejne spotkanie 20.03.2023 poniedziałek, godz. 16.00, Centrum, sala nr 8.

3. Chór Echo zaprasza mężczyzn  chętnych do wzięcia udziału, wzmocnienia swoim głosem naszego Chóru.
Zapraszamy w każdy wtorek na godzinę 10.00 na próby, Centrum, sala nr 8.

4. Zmiany w harmonogramie zajęć ruchowych przy muzyce (jednorazowe) z przyczyn leżących po stronie instruktora- fizjoterapeuty
- środa 22.03.2023 -  zajęcia od godz. 8.00-9.00 – cała grupa  ( było od 9.00-11.00)
- Cćzwartek 23.03.2023 - zajęcia od godz. 8.00-9.00 – cała grupa ( było od 11.00-12.00)

5. Benefis pracy artystycznej Janusza Pacholca – monodram „Belfer”, 26 marca, godz. 18, sala kameralna Domu Kultury SCK (wstęp za zaproszeniami); 1 kwietnia godz.18, sala kameralna DK SCK. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie kina.

6. Zapraszamy do wzięcia udziału w  kolejnej, ogólnopolskiej akcji pod nazwą ”Zasadźmy razem naszą przyszłość” w Nadleśnictwie Mielec w dniu 15.04 lub 22.04.2023 (sobota) Zapisy przyjmuje Elżbieta Błasiak. Dla MUTW zarezerwowano 50  miejsc. Organizator zapewnia transport. Akcja zakończona zostanie piknikiem wraz z rożnymi atrakcjami.

Elżbieta Kwiatkowska