www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2018-2019 » Ogłoszenia MUTW na dzień 08 lutego 2019

Ogłoszenia MUTW na dzień 08 lutego 2019

Drukuj PDF

Kolejne spotkanie MUTW odbędzie się w dniu 15.02.2019 roku o godzinie 12.30 w Sali nr 1 Domu Kultury SCK.
Temat spotkania w dniu 15 luty 2019r: W ramach programu  Bankowcy dla Edukacji swój program przedstawi Dyrektor PBS p. Elżbieta Skrzypek - Kąsek.

Przypomnienia:
1. W dalszym ciągu oczekujemy na zgłaszanie się chętnych do sekcji artystycznej ( malarstwo, rękodzieło…..), czasowo zawieszonej. Zapraszamy każdą osobę, która posiada jakiekolwiek zdolności w tym zakresie, a chciałaby się podzielić z innymi. Zapraszamy osoby  zainteresowane tymi pracami, nauką.   Na wszystkich oczekuje koleżanka Grażyna Kotlarz Pieróg, po wykładach lub telefonicznie:  664 425 398.

2. Przypominamy o dokonywaniu wpłat członkowskich na II semestr do końca m-ca lutego. Wpłat można dokonać u skarbnika MUTW, kol. Janiny Wiącek przed i po wykładach lub na konto bankowe. Numer konta podany na tablicy ogłoszeń.  Również  starostów  poszczególnych grup/sekcji,  prosimy o aktualizację list chętnych do uczestnictwa  w poszczególnych sekcjach/ grupach, wraz z uregulowaniem wpłat za II semestr, do końca lutego 2019r.

3. Przypominamy  wszystkim, którzy zadeklarowali się uczestniczyć w organizowanym spotkaniu integracyjnym, że to już 14.02.2019 (czwartek)
Miejsce  imprezy: Restauracja Imperium. Godzina 17.00-22.00.
Dokładny rozkład dojazdu i powrotu środkami komunikacji miejskiej jest umieszczony na tablicy ogłoszeń. Wszelkich szczegółowych informacji dodatkowych udzielają: Kol. Renata Banaś i Elżbieta  Błasiak.

4. Trwają zapisy na kolejną edycję kursu komputerowego:  „obsługa Internetu dla średniozaawansowanych” który zostanie uruchomiony od 6 marca  2019r. Szczegółowy  harmonogram z programem i rozkładem zajęć  umieszczony na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.Zapisy  chętnych z MUTW  przyjmuje: Barbara Gadomska, tel. 503546908 Odpłatność za 20 godzin kursu 100 zł od osoby.

Informacje bieżące:
1. Język angielski: w dniach 12.02.2019 i 19.02.2019 zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w Sali j. niemieckiego (KANA).
2. Zajęcia sekcji fotograficznej, przełożone zostają z dnia 19.02.2019r. na 26.02.2019r.
3. Tenis stołowy - najbliższe  zajęcia w czasie ferii odbędą się w środę o godzinie 10.00.
4. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mutw.mielec.pl
Zostały utworzone nowe rozdziały:
Sekcje: F.T. GRACJA kalendarium   
Galeria MUTW 2017-2019,
Po wykładach * Filmy o MUTW

5. Począwszy od kolejnego spotkanie, będzie możliwość, zabrania głosu przez słuchaczy przed wykładem, w formie wniosków, uwag, bieżących propozycji.
Każdorazowo poświecimy 15 minut  przed wykładem, po ogłoszeniach, na  zabranie głosu (max 3 osoby). Wszelkie wnioski, uwagi będą protokołowane i wykorzystane przez Zarząd w celu wypracowania, wyciągnięcia właściwych  wniosków.
Szczerze zachęcamy do zabierania głosu.

Informacje kulturalne na najbliższy tydzień:
• 14 lutego - Wernisaż wystawy „Za  sztreką”-Jadernówka, godz. 18.00. od 14 lutego do 13 kwietnia.(ponad 100 archiwalnych fotografii)
• 24 lutego godz. 16.00 SCK – „słynne tanga i walce”koncert  w wykonaniu Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej.
• 27 lutego godz. 18.00 SCK – Teatr Rozmaitości „Wesele”, kolejny raz zostanie przedstawione mieleckiej publiczności.

Prezes Zarządu MUTW
Elzbieta Kwiatkowska