www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2018-2019 » Ogłoszenia MUTW na dzień 25 stycznia 2019

Ogłoszenia MUTW na dzień 25 stycznia 2019

Drukuj PDF

Kolejne spotkanie MUTW odbędzie się w dniu 01.02.2019r. o godzinie 12.30 w Sali nr 1 Domu Kultury SCK.
Temat spotkania w dniu 01 luty 2019r: „Jeszcze  tańczą ogrody”- recital w wykonaniu Jerzego Mamcarza
- Mielczanin, polski pieśniarz, poeta, kompozytor ,autor piosenek, satyryk, gitarzysta………….

Przypomnienie:
1. Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej w dniu 26 stycznia 2019r (sobota) , godzina 18.00 na widowisko muzyczne „Zakochani w Operetce” Szczegóły wyjazdu na tablicy ogłoszeń, w razie wątpliwości  kontakt z Marią pod n-rem telefonu: 500 343 894

2. Przypominamy o możliwości wyrobienia i skorzystania z ulg w ramach  karty dużej rodziny 60+, która przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci. Ze szczegółami zapoznać może zainteresowanych kol. Ania Tomporowska,  starosta sekcji pomocy koleżeńskiej działającej przy MUTW.
Tel: 505576835.

3. Przypominamy o  zapisach do sekcji artystycznej ( malarstwo, rękodzieło…..), czasowo zawieszonej.  Bardzo prosimy o zgłaszanie się osób, które posiadają jakiekolwiek zdolności w tym zakresie i mogłyby wesprzeć, nauczyć jakichkolwiek czynności artystycznych. Również zapraszamy osoby  zainteresowane tymi pracami, nauką……. .  Na wszystkich oczekuje koleżanka Grażyna Kotlarz Pieróg, po wykładach lub telefonicznie:  664 425 398

4. W miesiącu lutym planowany jest wyjazd do Solca Zdroju na baseny.  Termin 11 luty (poniedziałek).Odpłatność  45 zł dla  słuchaczy Uniwersytetu, 50 zł dla pozostałych osób.
Ze względów ekonomicznych, wyjazd uzależniony od ilości chętnych, tj min.40 osób.
Zapisy przyjmuje kol. Teresa Paterak od dnia dzisiejszego.

5. Przypominamy o organizowanym przez Zarząd MUTW tradycyjnym spotkaniu integracyjno-walentynkowym.
Termin: 14 luty (czwartek) 2019r.  Miejsce  imprezy: Restauracja Imperium.
Początek imprezy godzina 17.00 – zakończenie 22.00
Odpłatność w wysokości: 45 zł od osoby  członkowie MUTW, 55 zł od osoby -niezrzeszeni,
przyjmuje: kol. Renata Banaś, Tel 888 972 690

6. W dniu 22.01.2019r odbyło się spotkanie Samorządu słuchaczy MUTW (tj. starostowie poszczególnych grup/sekcji) z Zarządem i Komisją Rewizyjną. Spotkanie odbyło się w udostępnionej nam przez Mielecką Radę Seniorów świetlicy, za co dziękujemy.
Celem spotkania było wysłuchanie wniosków, uwag, propozycji  z poszczególnych sekcji, w zakresie działalności MUTW. Wszelkie wnioski i uwagi zostały skrzętnie zaprotokołowane, co zostanie wykorzystane do dyskusji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Bardzo dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie i szczerą, merytoryczną dyskusję, z której wynika, że nie są im obojętne sprawy dotyczące naszej działalności, a  o to nam chodzi, o zaangażowanie.

7. Spotkanie grupy literackiej odbędzie się w dniu 28.01.2019r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w biurze MUTW przy ul. Biernackiego 1. Tematem  spotkania będzie „/Nie/zapomniana sztuka epistolografii”.

8. Kończy się I  semestr roku akademickiego 2018/2019, prosimy o dokonanie wpłat członkowskich na II semestr w niezmienionej wysokości 30zł /od osoby/ do końca m-ca lutego. Wpłat można dokonać u skarbnika MUTW, kol. Janiny Wiącek przed i po wykładach lub na konto bankowe. Numer konta podany na tablicy ogłoszeń.  Starostów  poszczególnych grup/sekcji,  prosimy o aktualizację list chętnych do uczestnictwa w poszczególnych sekcjach/ grupach, wraz z uregulowaniem wpłat za II semestr, do końca lutego 2019r.

9. Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej:
Krótkie przypomnienie czym zajmuje się sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej:
- pomoc byłym, samotnym słuchaczom MUTW
- pomoc psychologiczna (terapia rodzinna…)
- pomoc w załatwieniu niektórych spraw urzędowych
- drobne naprawy domowe i wiele innych…..
Prosimy  o zgłaszanie osób potrzebujących pomocy oraz osób chętnych do pomocy do kol. Anny Tomporowskiej,  starosty sekcji, tel. 505576835
Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej dysponuje informacją na temat kryteriów dochodowych i możliwości skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej, czy karty dużej rodziny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze starostą sekcji Anną Tomporowską.

10. Pozyskiwanie środków na działalność statutową MUTW:
Złożona została oferta na realizację zadania publicznego na rok 2019 do Urzędu Miasta pt. „działalność na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej UTW”.  Dodatkowo, poszukujemy osób  spośród naszych słuchaczy do prac w zespołach projektowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych.

Materiał zapoznawczy zamieszczamy na odrębnym załączniku w aktualnościach MUTW i na tablicy ogłoszeń.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska