www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2018-2019 » Ogłoszenia MUTW na dzień 18 stycznia 2019

Ogłoszenia MUTW na dzień 18 stycznia 2019

Drukuj PDF

Kolejne spotkanie MUTW odbędzie się w dniu 25.01.2019r. o godzinie 12.30 w Sali nr 1 Domu Kultury SCK.
Temat wykładu w dniu 25 stycznia 2018: Cukrzyca wczoraj i dziś. Wyzwania na przyszłość - mgr Marta Brzuszek Wydział medyczny UR.
Dodatkowo, przed wykładem  urozmaicą nasze spotkanie goście z Przedszkola nr 12 z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przypomnienie:

Wyjazd do  Filharmonii Podkarpackiej w dniu 26 stycznia 2019r (sobota), godzina 18.00 na widowisko muzyczne „Zakochani w Operetce”
Aktualnie brak miejsc, w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, organizatorka Maria skontaktuje się z osobami z listy rezerwowej. Szczegóły wyjazdu na tablicy ogłoszeń, w razie wątpliwości  kontakt z Marią telefon: 500 343 894

Bieżące informacje:
1. Mielecka Karta Seniora Aktywny Senior 60+
Od 01 stycznia 2019r nastąpiły zmiany dotyczące karty dużej rodziny, która przysługuje również rodzicom, którzy  w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Nie ma znaczenia wiek w chwili składania wniosku.  
Obejmuje ona  szeroki katalog sklepów i placówek usługowych, w całej Polsce.
Kartę można wyrobić  w Urzędzie Miejskim Mielca, dla mieszkańców Mielca, pozostali w gminach odpowiednich do miejsca zamieszkania.
Ze szczegółami zapoznać może zainteresowanych kol. Ania Tomporowska, starosta sekcji pomocy koleżeńskiej działającej przy MUTW. tel: 505 576 835.

2. Sekcja malarska i rękodzieła
Zarząd proponuje „reanimację”, zawieszonej działalności  sekcji malarstwa i rękodzieła.
Chętni do wstąpienia do tej sekcji mogą zgłaszać się w dniu dzisiejszym do kol. Grażyny Kotlarz-Pieróg, po wykładach lub telefonicznie:  664 425 398

3. W miesiącu lutym planowany jest wyjazd do Solca Zdroju na baseny.  Dokładny termin podany zostanie na kolejnym spotkaniu (11 lub 13 luty). Odpłatność  45 zl dla  słuchaczy Uniwersytetu, 50 zl dla pozostałych osób.

4. Karnawałowe spotkanie integracyjne:

Zarząd MUTW organizuje, tradycyjne spotkanie karnawałowe, integracyjno – walentynkowe, w dniu 14 luty (czwartek) 2019r.
Miejsce  imprezy: Restauracja Imperium.
Początek imprezy godzina 17.00 – zakończenie 22.00
Odpłatność w wysokości:
45 zł/osoby od członków MUTW,
55 zł/osoby niezrzeszeni, przyjmuje od dnia dzisiejszego kol. Renata Banaś, tel 888 972 690

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Kwiatkowska
Prezes Zarządu MUTW