www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2018-2019 » Ogłoszenia MUTW na dzień 19 października 2018

Ogłoszenia MUTW na dzień 19 października 2018

Drukuj PDF

Przypomnienia:
1. Sekcja literacka zaprasza  w dniu 22.10.2018r. (poniedziałek)  godz. 11.00  do naszego lokalu biurowego przy  ul. Biernackiego 1/43, na pierwsze  w tym roku akademickim, spotkanie Grupy, które  poświęcone będzie sprawom organizacyjnym.
2. W dalszym ciągu trwają zapisy na wyjazd na baseny mineralne do Solca Zdroju , organizowany w dniu 24 października (środa).
Odpłatność dla członków Uniwersytetu - 43 zl, dla pozostałych - 48 zł.
Wyjazd z przystanku obok SCK, środa, godz. 12-ta.
Zapisy przyjmuje Teresa Paterak 19.10.2018, przed i po wykładach.
3. Do końca m-ca października trwają zapisy wraz z opłatą za I semestr w wysokości 20 zł do sekcji:

Aerobic -  Maryla  Działowska
Zajęcia ruchowe przy muzyce – Teresa Paterak
Gimnastyka rekreacyjna – Elżbieta Błasiak
oraz bez opłat:
Tenis stołowy – Elżbieta Błasiak
Nordic-walking –  Elżbieta Błasiak
Dokładny harmonogram  określający miejsce, dzień i godziny zajęć  jest  umieszczony na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl

Sprawy bieżące organizacyjne:
1. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach współpracy z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieżowej „KANA” w Mielcu, przyjmuje zapisy na kursy:
- podstawy Excela dla dorosłych, 16 godzin- 150 zł za kurs,
- podstawy obsługi  komputera -internetu dla dorosłych, 20 godzin, 70 zł za kurs.
Terminy rozpoczęcia, po utworzeniu grup do uzgodnienia z prowadzącym.
Zapisy przyjmuje Barbara Gadomska, Tel. 503 546 908
2. Zapisy na język angielski:
- grupa początkowa, kol. Krystyny Tabor
- grupa zaawansowana- kol. Maria Karaś
Start w  m-cu listopadzie, dokładna data , po ustaleniu z lektorem zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem starostów grup.
3. Zarząd Mieleckiego Towarzystwa Literackiego zaprasza na spotkanie autorskie „W szranki czasu” z Kazimierzem Lindą w siedzibie Towarzystwa Literackiego, ul. Mickiewicza 2/6”Łojczykówka”. Wystąpią: recytacja - Justyna Żelazo i Withkacy Zaborniak,  śpiew- Marek Paprocki.     
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mieleckiego. Kontakt : 17 7800471, 7800474,  Mielec, ul. Żeromskiego 34
5. Przedszkolaki   Przedszkola nr 13, wraz z dyrekcją, zapraszają na uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w dniu 09.11.2018r. Przedszkole przy ul. Łukasiewicza 1B godzina 10.15 – 11.00. Grupę chętnych  seniorów (ok. 20 osób) zorganizuje Maria Karaś.
6. Na naszym Uniwersytecie, w dniu 09 listopada 2018 roku, w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości, odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Trwają przygotowania, szczegóły   na kolejnym spotkaniu.
7. Również w dalszym ciągu obchodów,  na  spotkaniu w dniu 16 listopada, odwiedzi nas ze swoim programem Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szczegółowy program zaprezentujemy na kolejnych spotkaniach
8. Nasza koleżanka Gabriela Szczerba, corocznym zwyczajem, rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na Szlachetną paczkę. Chętni i szczodrzy, mogą zgłaszać się do koleżanki Gabrysi.
9. Temat kolejnego wykładu w dniu 26.10.2018, już w Sali nr 1 SCK , Polska pod rządami sanacji” , wygłosi: dr hab. Prof. Tadeusz Zych

Elżbieta Kwiatkowska Prezes MUTW