www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia 2012-2015 » „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigilllum Meriti Cicilis”

„Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigilllum Meriti Cicilis”

Drukuj PDF

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej (TMZM) realizuje projekt „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigilllum Meriti Cicilis” w ramach którego mają być wyłonione 2 osoby wybitnie zasłużone dla Ziemi Mieleckiej.


W terminie do 30 września 2016 roku organizacje samorządowe, pozarządowe, związki wyznaniowe i osoby fizyczne działające i mieszkające na Ziemi Mieleckiej mogą zgłaszać po jednym kandydacie żyjącym i jednym nieżyjącym do nowego osobliwego i wyjątkowego Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis" w oparciu o wzór zgłoszenia podany w Załączniku nr 3 do Regulaminu podając uzasadnienie swojego zgłoszenia.

Regulamin odznaczenia i formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie internetowej TMZM www.tmzm.mielec.pl w zakładce „Aktualności”.

Wszelkie zgłoszenia rozpatrywać będzie Kapituła powołana przez Zarząd TMZM w porozumieniu ze Starostą Mieleckim oraz Prezydentem Miasta Mielec.

Kapituła apeluje o aktywne zgłaszanie kandydatów do tego bardzo prestiżowego medalu i statuetki, które wręczone zostaną po raz pierwszy podczas uroczystości z okazji uzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 2016 roku, i będą wręczane każdego roku.

Zarząd MUTW prosi naszych słuchaczy o włączenia się do tego apelu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież