www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Wolontariat » Działalność wolontariatu w okresie kadencji Zarządu MUTW 2012-2014

Działalność wolontariatu w okresie kadencji Zarządu MUTW 2012-2014

Drukuj PDF

1. Utworzono i wyposażono w sprzęt komputerowy oraz łączność telefoniczną punkt kontaktowy dla wolontariuszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie pełnione są dyżury.  

2. Przeprowadzono pięć szkoleń na temat „Wolontariat – aspekty prawne, praktyka działania”. W sumie przeszkolono 87 osób.


3. Dwóch słuchaczy MUTW wzięło trzykrotnie udział w warsztatach w ramach programu „UTW dla społeczności lokalnej” organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie.

4. W ramach programu „UTW dla społeczności lokalnej” MUTW wygrał konkurs na realizację mikrograntu, wzięcie udziału w wizycie studyjnej i skorzystanie z wizyty „latającego animatora”. W ramach tego programu odbyły się trzy wizyty w Domu Pomocy Społecznej (DPS), dwudniowy pobyt dwóch słuchaczy na UTW w Lublinie i warsztaty teatralne.

5. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie co roku organizuje spotkania z rodzinami zastępczymi i ich dziećmi. W spotkaniach biorą udział i służą pomocą wolontariusze MUTW.

6. W dniu 22 czerwca 2012 roku w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego zostały wręczone podziękowania i upominki 5 wolontariuszom działającym na rzecz pomocy dzieciom z rodzin zastępczych.

7. W dniu 25 października 2012 roku 12 wolontariuszy zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi za działalność na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

8. Przez cały czas kadencji wolontariusze wykonują czynności na rzecz podopiecznych DPS, takie jak:
- prowadzenie rozmów,
- czytanie literatury i prasy,
- spacery na świeżym powietrzu.

9. Sześciu wolontariuszy udziela bezpłatnie lekcji dzieciom z rodzin zastępczych i ubogich.

10. Wolontariusze udzielają doraźnej pomocy potrzebującym, takiej jak:
- rehabilitacja i biblioterapia,
- pomoc chorym w codziennych czynnościach takich jak: kąpiel, karmienie, podawanie lekarstw, zakupy lekarstw,
- pomoc w wizytach lekarskich.

Opracowała: Stanisława Rzeźnik