www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Wolontariat » Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnej

Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnej

Drukuj PDF

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z  Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłosiły ogólnopolski konkurs pod nazwą „UTW dla Społeczności Lokalnej. Do konkursu tego przystąpił Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W programie bierze udział dwóch wolontariuszy, słuchaczy MUTW i jeden wolontariusz spoza MUTW.


Pierwsze warsztaty odbyły się w Konstancinie, po których wytypowano 10 UTW z całej Polski, do dalszych szkoleń i warsztatów. Wśród tej grupy zakwalifikowano nasz Uniwersytet. Następne warsztaty odbyły się w Warszawie w dniach od 28 lutego do 02 marca 2013 i w dniach 18-20 kwietnia 2013.

W ramach tego programu przystąpiliśmy do minigrantu pod nazwą " UTW dla społeczności lokalnej".  Przy wsparciu finansowym Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” planujemy zorganizowanie występów naszej grupy teatralno-kabaretowej w gminach powiatu mieleckiego, zaprzyjaźnionych UTW i w Domu Pomocy Społecznej w  Mielcu. Nasi wolontariusze będą także odwiedzać podopiecznych DPS.

Gościliśmy również Latającego Animatora, który przez dwa dni prowadził profesjonalnie warsztaty teatralne. W warsztatach brali udział słuchacze naszego Uniwersytetu i młodzież LO w ramach współpracy międzypokoleniowej.

W dniach 19-21 września 2013r odbyliśmy wizytę studyjną. Odwiedziliśmy Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza w Lublinie działający przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej. Celem naszej wizyty było zapoznanie się z działalnością tego Klubu oraz innych organizacji działających w Lublinie na rzecz społeczności lokalnej.

Następne warsztaty odbędą się również w Warszawie w dniach 17 i 18 października 2013 roku.

Stanisława Rzeźnik