Sekcja Ogrodnicza przy MUTW

19 maja 2012
Drukuj

Pomysłodawcą założenia Sekcji Ogrodniczej jest pani Władysława Buczek, która skupiła wokół siebie grupę założycielską w osobach:
1. Grażyna Bieniek
2. Władysława Buczek
3. Ewa Kozłowska
4. Wanda Łuszczka
5. Stanisława Rączka

Sekcja Ogrodnicza rozpoczęła działalność 11 maja 2012 i na swoim spotkaniu przyjęła następujący program działania:
• propagowanie walorów zdrowotnych czynnego wypoczynku,
• wymiana doświadczeń oraz nasion i sadzonek roślin,
• spotkania ze specjalistami w dziedzinie urządzania i prowadzenia ogrodów,
• wystawy ogrodnicze,
• pomoc wzajemna,
• ekologia.

Opiekunem sekcji jest pani Barbara Gadomska - wiceprezes Zarządu MUTW.

Kierownictwo sekcji tworzą następujące osoby:
-  Władysława Buczek – koordynator sekcji, materiały szkoleniowe,
-  Genowefa Sztuka – wystawy ogrodnicze,
-  Zdzisław Swół – szkolenia, spotkania integracyjne,
-  Elżbieta Ziarko – doradca – specjalista ds. zaopatrzenia ogrodniczego.

Utwór muzyczny „Pola zielone” to piosenka  sztandarowa Sekcji Ogrodniczej.

Władysława Buczek