www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW » Ogłoszenia MUTW na dzień 23 luty 2018 roku

Ogłoszenia MUTW na dzień 23 luty 2018 roku

Drukuj PDF

1. Od dnia 26 lutego 2018 roku ulega zmianie tygodniowy rozkład zajęć stałych w wynajętych pomieszczeniach KANY,  a mianowicie:
- zajęcia Sekcji Fotograficznej  będą  się odbywać w poniedziałki.  Najbliższe w dniu 12 marca 2018 roku o  godzinie 11.00.
- język angielski w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 14.00,
- próby Formacji Tanecznej GRACJA w poniedziałki w godzinach 14.00 – 15.00


2. W dniu 26.02.2018r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 Grupa literacka zaprasza do lokalu biurowego MUTW przy ul. Biernackiego 1/43  na spotkanie, którego tematem będą  „Literackie nagrody Nobla”.

3. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej: www.mutw.mielec.pl Do przesyłania informacji administratorowi strony internetowej upoważnieni są członkowie zarządu i starostowie grup/sekcji którzy dysponują wytycznymi w tym zakresie.

4. Prosimy naszych słuchaczy  aby przed  Walnym Zebraniem Członków zapoznali się ze statutem MUTW, a w dniu 02.03.2018 przynieśli ze sobą długopisy.  W roku 2016 statut i kodeks etyczny był przekazywany wszystkich słuchaczom. Aktualnie dostępny jest w biurze zarządu i na stronie internetowej.

5. Kończy się pierwszy miesiąc II semestru roku akademickiego 2017/2018, jeszcze 83 słuchaczy nie dokonało opłaty składek za bieżący semestr. Wpłaty przyjmuje skarbnik Zarządu przed wykładami. Wpłat można dokonać bez opłat na nasze konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 13.

6. Na dwóch ostatnich posiedzeniach zarządu skreślono z listy słuchaczy 27 osób, a w ich miejsce przyjęto 20 osób. Życzymy nowym członkom  zadowolenia z podjętej decyzji i zapraszamy do czynnego udziału w życiu  naszego Uniwersytetu.

7. Przypominamy, że w Mielcu  funkcjonuje  Mielecka Karta Seniora, która upoważnia do korzystania z szeregu uprawnień. Więcej informacji na stronie internetowej www.mielec.pl w zakładce  dla mieszkańców > sprawy społeczne i zdrowia > Mielecka Karta Seniora.

 

Katalog ulg i zniżek w programie Mieleckiej Karty Seniora zawiera 24 pozycje partnerów którzy przystąpili do tego programu .