www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW » Ogłoszenia MUTW na dzień 15 grudnia 2017

Ogłoszenia MUTW na dzień 15 grudnia 2017

Drukuj PDF

1. Zawiesza się działalność sekcji malarsko-rękodzielniczej  - do odwołania.

2. Następne spotkanie sekcji fotograficznej odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku (czwartek) o godz. 15.10 w KANIE

3. W związku ze spotkaniem grupy literackiej  dyżur wolontariusza obsługi administracyjnej pełniony będzie w dniu 18.12.2017 (poniedziałek) w godzinach 8.30 – 10.30 w biurze zarządu.


4. Dzisiaj (15.12.2017) przed i po wykładach jest do odebrania wydanie specjalne biuletynu nr 18 UTW z realizacji programu pt.  Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w ramach projektu pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

5. W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zebrania Słuchaczy, które odbędzie się w dniu 23.02.2018 roku prosimy naszych słuchaczy o:

a) Przekazywanie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną do zarządu MUTW swoich uwagi i propozycji dotyczących działalności naszego Uniwersytetu.  Czy obecne działania zarządu są wystarczające, a jeśli nie, to prosimy o  nowe propozycje.

b) Dokładne zapoznanie się z obowiązującym statutem zamieszczonym w naszym Informatorze dla słuchaczy MUTW z roku 2016 i na stronie internetowej, a także dostępnym w Biurze Zarządu. Oczekujemy uwag i propozycji zmian szczególnie w takich sprawach jak: długość kadencji władz, sposób wyboru  (bezpośredni, czy pośredni),  sposób wyboru  prezesa zarządu,  liczebność  członków zarządu itp.

Z uwagi na zmiany w ustawie o stowarzyszeniach zachodzi konieczność aktualizacji obecnego statutu MUTW lub też uchwalenia nowego statutu w ciągu najbliższych miesięcy.
W/w  uwagi i propozycje prosimy o przekazanie w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

6.Na zbliżające się święta Zarząd MUTW składa życzenia  przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, miłości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.