www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW » Ogłoszenia MUTW na dzień 08 grudnia 2017

Ogłoszenia MUTW na dzień 08 grudnia 2017

Drukuj PDF

1. Wyjazd osób zapisanych na spotkanie podsumowujące projekt ministerialny w Rzeszowie nastąpi o godzinie 8.00 spod SCK w dniu 12.12.2017 (wtorek).

2. W dniu 14.12.2017  (czwartek) przeprowadzane będą badania przepływu żył i tętnic kończyn dolnych i szyji. Osoby które zapisały się na w/w badania proszone są o skontaktowanie się z kol. Teresą Paterak w celu ustalenia  godziny badań lekarskich.

3. Następne zajęcia Sekcji Fotograficznej odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 15.10.

4. Grupa literacka zaprasza 18.12.2017r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 do lokalu biurowego MUTW przy ul. Biernackiego 1/43  na spotkanie, którego tematem będzie odpowiedź na pytanie „Czy tak trudno być poetą? Sekrety wiersza.”

5. W ramach  comiesięcznych spotkań z  kinem Polskim w dniu 18 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 12.15   wyświetlany  będzie w Kinie GALAKTYKA polski  dramat obyczajowy  „ Wszystko co Kocham” reżyser  Jacek  Borcuch.  Wstęp na wykład  i  film  jest biletowany. Bilety w cenie  8 zł do   nabycia w kasie kina.

6. Zarząd MUTW organizuje wyjazd w dniu 4 stycznia 2018 roku (czwartek) do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na koncert „Kolędy świata” w wykonaniu orkiestry Filharmonii oraz mezzosopran Niny Nowak. Odpłatność dla słuchaczy wynosi 20 złotych, a dla osób spoza MUTW 25 złotych. Wyjazd z przystanku obok Domu Kultury SCK o godzinie 17.00. Zapisy u kol. Marii Sowińskiej w dniu 8 i 15 grudnia  br. przed wykładem.

7. W miesiącu lutym 2018 roku kończy się kadencja władz Uniwersytetu wybranych w roku 2015.  Na podstawie § 30 pkt. 6 Statutu MUTW Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 23 lutego 2018 roku.

Zapraszamy naszych słuchaczy do zgłaszania swojej kandydatury do władz Uniwersytetu.
Wybierać będziemy: prezesa zarządu, członków zarządu w liczbie 3 – 11  i członków  komisji  rewizyjnej w liczbie 3 -5 osób na 3-letnią kadencję.

Preferencyjne cechy kandydatów do władz  to:
- chęć pracy społecznej i dysponowanie czasem,
- samodzielność i aktywność,
- bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera ( Word, poczta internetowa)

Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane osobowe, staż w MUTW, nr tel. e-mail,
- posiadane umiejętności i predyspozycje,
- zakres obowiązków, których kandydat chciałby się podjąć.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w biurze MUTW (ul. Biernackiego 1 II p. lok. 43) w godzinach dyżurów lub też  w kopertach adresowanych do Zarządu MUTW w Portierni Domu Kultury SCK do 31 stycznia 2018 roku.