www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Hity MUTW Mielec » Spotkanie Jubileuszowe Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie Jubileuszowe Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Drukuj PDF

Uroczystości 5-lecia działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obyły się w czwartek 25 października w Domu Kultury SCK w Mielcu. Blisko 250 słuchaczy i wielu gości wzięło udział w spotkaniu, które podsumowało dotychczasową działalność.

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w październiku 2007 roku. Do grudnia ub. roku Uniwersytet działał przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej – od stycznia tego roku działa już jako samodzielna jednostka w formie stowarzyszenia. - Jesteśmy jednym 425 uniwersytetów trzeciego wieku obsługujących prawie 100 tys. słuchaczy w Polsce. Mielecki uniwersytet liczy obecnie 248 czynnych słuchaczy. Tylko od nowego roku akademickiego dołączyło do nas 35 osób – mówi Feliks Czop, prezes MUTW.

Podstawową formą mieleckiego uniwersytetu są wykładu odbywające się w każdy piątek tygodnia. Wykłady odróżniają się tematyką, a poruszane na nich kwestie nawiązują do historii, literatury, sztuki,  medycyny, profilaktyki zdrowia, psychologia, turystyka czy nawet ekonomia.

Poza wykładami słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sekcji grup zainteresowań. Okazuje się, że także tutaj nie brakuje dziedzin, w których seniorzy mogliby się aktywizować. Zajęcia takie polegają chociażby na warsztatach teatralnych, nauce języka angielskiego, pływaniu czy nordic-walking. Dowodem na aktywność słuchaczy MUTW jest chociażby działający chór „Echo”. Dzisiaj chór ten liczy 30 osób, a jego repertuar obejmuje chociażby pieśni patriotyczne.

Feliks Czop nie ma wątpliwości, iż tutejszy uniwersytet jest organizacją „ze wszech miar potrzebną w środowisku mieleckim”. – Świadczy o tym stale wzrastające zainteresowanie naszą działalnością – komentuje. Co jest głównym celem MUTW w codziennej działalności? – Aktywizacja ludzi starszych – odpowiada bez namysłu.

– Odbywa się to przede wszystkim poprzez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także poprzez zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. To wszystko oddziałuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji – wyjaśnia Feliks Czop.

Jubileusz Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nabrał dodatkowej wagi, bowiem rok 2012 został przez Parlament Europejski ogłoszony rokiem aktywności ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej, a Senat RP ogłosił go rokiem uniwersytetów trzeciego wieku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy na terenie całego kraju odbywały się uroczystości podkreślające rangę takich uniwersytetów. Mieleckie uroczystości jubileuszowe nawiązywały do tych wartości.

Feliks Czop podkreśla, że w działalności MUTW jego członkowie spotykają się z dużą życzliwością i chęcią okazywania pomocy ze strony instytucji i osób do których się zwracają. – Dzięki tym wszystkim ludziom możemy aktywnie działać i wciąż się rozwijać. Dlatego za taką codzienną i okazjonalną pomoc serdecznie wszystkim dziękuję – podsumował.

– To znakomita inicjatywa, świetne zaangażowanie dla ludzi starszych – oceniają młodzi mielczanie.


Galeria zdjęćZOBACZ Foto na HejMielec