www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

Program działania MUTW na II semestr 2015/2016, (poza wykładami, stan na 13.04.2016)
13.04.2016

 

l.p.

Treść zadania

Uwagi

1

Zamieszczanie na stronie internetowej  sprawozdań z działalności grup i sekcji za 2015 rok

starostowie grup/sekcji

2.

Organizacja otwartych wykładów o tematyce zdrowotnej
(poza wykładami w SCK)

jeden wykład w miesiącu

3

Udział w programie „Kino Szkoła Seniora

jeden film w miesiącu

4

Utworzenie sekcji fotograficznej w MUTW

utworzono

5

Wyjazdy na wykłady otwarte w  AGH w Krakowie

(udział w dwóch wyjazdach)

6

Utworzenie grupy projektowej dla opracowywania ofert w ogłaszanych konkursach

w trakcie realizacji

7

Powołanie zespołu ds. przygotowania obchodów 10-lecia MUTW

 

8

Spektakl teatralny „Rachel czy Pepka” 20.05.2016

Scena Rode Kraków

9

Zorganizowanie wystawy ogrodniczej „Lato 2016

Sekcja Ogrodnicza

10

Zorganizowanie 4 wycieczek turystyczno-krajoznawczych

 

11

Zorganizowanie  3 wyjazdów do teatru, filharmonii, opery,

 

12

Zorganizowanie spotkania z Prezydentem Miasta

13 maja 2016

13

Organizowanie wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju

3 wyjazdy

14

Organizowanie zbiorowych badań lekarskich

Według potrzeb

15

Przygotowanie programu Sekcji Tanecznej do występów

Sekcja Taneczna

16

Przygotowanie programu na zakończenie roku akademickiego

Grupa Senior SHOW

17

Przygotowanie chóruECHO”  i zorganizowanie  występów okolicznościowych

4 występy

18

Spotkanie integracyjne w Restauracji „IMPERIUM”

2 spotkania

19

Zorganizowanie wyjazdu na wypoczynek w Grecji

w trakcie realizacji

20

Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami

 

21

Zorganizowanie spotkania ze starostami grup i sekcji zainteresowań

zrealizowano

22

Nawiązanie współpracy z Mieleckim Sztabem Kryzysowym  dla Czystego Powietrza AERIS

Sekcja Ogrodnicza