www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MUTW za okres II kadencji

15-02-2018
W okresie II kadencji władz Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zarząd działał w składzie:
Feliks Czop – prezes
Barbara Gadomska – wiceprezes
Grażyna Bieniek – sekretarz
Renata Banaś - skarbnik
Krystyna Wałek-Ostolska
Maria Działowska
Maria Sowińska
Stanisław Moskal
Stanisława Rączka
Teresa Paterak

Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW przestawia się następująco:
- 15 stycznia 2015 ilość członków zwyczajnych 310 i 3 honorowych,
- 05 stycznia 2018 ilość członków zwyczajnych 380 i 3 honorowych.
Tak więc w ciągu ostatniej 3-letniej kadencji władz MUTW stan liczbowy członków powiększył się o 70 słuchaczy.

Ważniejsze dokonania w okresie II kadencji działalności zarządu MUTW jako stowarzyszenia.
1. W zakresie działalności organizacyjnej
- Powołano nowe sekcje i grupy działania: w 2016 roku aerobik , sekcję fotograficzną, grupę literacką a w roku 2017 zajęcia muzyczno-ruchowe i formację par tanecznych.
- Stworzono w ograniczonym zakresie warunki lokalowe dla działalności grup i sekcji korzystając z pomieszczeń w Domu Kultury SCK, hali sportowej, auli przy ul. Skłodowskiej 4 i KANY.
- Po wieloletnich staraniach uzyskaliśmy w roku 2015 lokal biurowy dla naszych potrzeb w budynku przy ul. Biernackiego 1 który wyposażyliśmy w sprzęt biurowy.
- Z inicjatywy Zarządu MUTW oraz mieleckich klubów seniora powołana została w roku 2015 Mielecka Rada Seniorów.
- W roku 2016 uzyskaliśmy odnowienie brązowego certyfikatu – Profesjonalny UTW.
- Prowadzimy własna stronę internetową i jesteśmy obecni na Facebooku,
- Prowadzimy kronikę w której dokumentowane są ważniejsze wydarzenia z działalności Uniwersytetu, a niektóre grupy zainteresowań prowadzą własne kroniki.
- W roku 2017 wydaliśmy folder o naszym Uniwersytecie i publikację „Za nami już dekada” na jubileusz 10-lecia MUTW.

2. W zakresie działalności edukacyjnej
- Kontynuowane są co tydzień wykłady audytoryjne o zróżnicowanej tematyce.
- Pogłębiono współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rzeszowskim, czego wyrazem jest zapraszanie pracowników naukowych tych uczelni do prowadzenia wykładów.
- Zorganizowano wyjazdy na wykłady Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie
- Kontynuowane są kursy języka angielskiego i kursy obsługi komputera w Mieleckiej KANIE.

3. Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i rekreacji

- Prowadzona jest gimnastyka grupowa i korzystanie grupowe z basenu.
- Aktywnie działa grupa rowerowa i grupa brydżowa,
- Organizowanie były grupowe badania osteoporozy, żył i tętnic w kierunku niewydolności żylnej.
- Organizowane były wycieczki i wyjazdy na baseny mineralne do Solca Zdroju,
- Liczna grupa słuchaczy bierze udział corocznie w rajdzie starszaków, a w roku 2017
- Udział w IV Spartakiadzie seniorów w Łańcucie.
- Wprowadzono informowanie słuchaczy o możliwościach korzystania z turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

4.Działalność w zakresie kultury
- Organizowane były wyjazdy na koncerty do Filharmonii Podkarpackiej oraz na spektakle teatralne do Rzeszowa, Dębicy lub Tarnowa, a także na retransmisje oper i baletów do Dąbrowy Tarnowskiej,
- Aktywnie działa grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW, chór ECHO i formacja taneczna GRACJA.

5.Działalność turystyczna

- Organizowane są corocznie wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
- Grupa rowerowa organizuje wyjazdy w okolice Mielca i poza granice naszego powiatu.

6. Działalność w zakresie wolontariatu i pomocy koleżeńskiej
- Zorganizowano dwa spotkania dla słuchaczy MUTW 80+,
- Świadczona jest doraźna pomoc w opiece nad chorymi słuchaczami,
- Organizowane są 3 – 4 razy w roku spotkania integracyjne przy muzyce w Restauracji IMPERIUM
- Zorganizowano zbiórkę książek dla świetlicy szkolnej i datków w ramach akcji „Szlachetna paczka”
- Nasi słuchacze udzielają pomocy przy rozdziale produktów z Banku Żywności.

7. Działalność na rzecz pozyskiwania środków dla MUTW
Utworzyliśmy zespół zadaniowy, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych.
W latach 2015-2017 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji zdań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów przez Gminę Miejską w Mielcu na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku”, a także w formie tzw. małych grantów na realizację różnych zadań doraźnych jak np. organizację Mieleckich Dni Seniora czy Jubileusz 10-lecia MUTW.

W roku 2016 uzyskano wsparcie finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na opracowanie filmu o Jerzym Kazanie, a w roku 2017 na przeprowadzenie szkolenia z Nordic Walking.
W wyniku podejmowanych starań uzyskiwano znaczne wsparcie finansowe od licznej Grupy sponsorów na organizację Mieleckich Dni Seniora i Jubileusz 10-lecia MUTW.
Obszerne informacje z działalności Zarządu w ostatnich latach zamieszczone są w naszej publikacji wydanej w ubiegłym roku na Jubileusz 10-lecia naszego UTW.

Mielecki UTW w liczbach w czasie drugiej kadencji

Lp.

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

1

Ilość słuchaczy na koniec roku

330

364

383

2

Ilość wykładów w Mielcu

31

27

29

3

Wyjazdy do filharmonii / teatru

6

11

8

4

Wycieczki i rajdy

6

6

8

5

Wyjazdy do Solca Zdroju

7

5

6

6

Koszty działalności MUTW

90 667,23

 

110 406,39

 

123 680,07