Nordic Walking – spacer ku zdrowiu

10 czerwca 2017
Drukuj

Grupa nieformalna  składająca się ze słuchaczy  naszego  UTW w osobach: Halina Malczyńska, Anna Zydroń i Krystyna Tabor opracowały ofertę na realizację projektu w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017 pt. „Nordic Walking – Spacer ku zdrowiu”.  Oferta w postępowaniu konkursowym została zakwalifikowana do realizacji.

Projekt finansowany  jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod patronatem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poniżej podajemy  komunikat koordynatora projektu kol. Haliny Malczyńskiej  dotyczący  sposobu jego realizacji.

Feliks Czop