www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktulanosci

Słuchacze MUTW nad Soliną 17.05.2018

Drukuj PDF

17 maja 2018 roku odbyła się wycieczka  słuchaczy MUTW do Soliny. Skoro świt zebrała się całkiem pokaźna grupa „turystów” ( 50 osób ) i w dobrych nastrojach wyjechaliśmy w Bieszczady. Od Krosna towarzyszył nam przewodnik pan Zbigniew Rejs, który ciekawymi opowieściami i oczywiście ogromną wiedzą umilał  nam czas. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po Jeziorze Solińskim.

Grupy Gimnastyczna i Grupa Nordic - Walking MUTW

Drukuj PDF

Wycieczka słuchaczy MUTW do Krosna i Żarnowca dnia 21 kwietnia 2018

Drukuj PDF

Wycieczkę w Krośnie rozpoczęliśmy od zwiedzania Centrum Dziedzictwa szkła, najlepszego obiektu turystycznego w 2013 Polski. Prezentuje świat szkła dosłownie na wyciągnięcie ręki. To nie jest tradycyjne muzeum, w którym zwiedzających dzieli od eksponatów dystans. Wręcz przeciwnie – tu można je dotykać, obserwować jak powstają, a nawet współtworzyć, czego doświadczyli niektórzy nasi słuchacze. Wprawdzie nie wzbudzili zachwytu u pracowników muzeum ( jeden z wytworów został nazwany „wątrobą po przejściach”),  ale frajda była, a nawet skromne prezenty.

Senior Show w Dąbrowie Tarnowskiej 26 marca 2018r

Drukuj PDF

Na zaproszenie dyrektora Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej Pana Pawła Chojnowskiego oraz  Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystynę Guzik Senior Show ( w okrojonym składzie) wystąpił z programem "Powróćmy jak za dawnych lat" dla słuchaczy tamtejszego UTW. Pojechała również formacja taneczna "Gracja". Wspólny występ został przyjęty przez słuchaczy UTW bardzo serdecznie. Aplauz publiczności zawsze dodaje nam skrzydeł, że to co robimy dale komuś trochę radości, czego doznaliśmy po tym koncercie.

MUTW plan wykładów 2017-2018

Drukuj PDF

PROGRAM wykładów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
roku akademickiego 2017/2018

Wernisaż wystawy Grażyny Pieróg-Kotlarz „Rok w mojej sztuce”

Drukuj PDF

8 marca 2018 roku w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie odbył się wernisaż wystawy twórczości artystycznej Grażyny Pieróg-Kotlarz pt. „Rok w mojej sztuce”.

Grażyna Pieróg-Kotlarz zaprasza na wystawę twórczości „Rok w mojej sztuce”

Drukuj PDF

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec serdecznie zaprasza na wystawę twórczości artystycznej Grażyny Pieróg-Kotlarz pt. „Rok w mojej sztuce”.
Wernisaż odbędzie się 8 marca o godzinie 17:00 w Sali wystawowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2017

Drukuj PDF

W roku 2017 podobnie jak w poprzednich latach Zarząd kierując się celami zawartymi w statucie prowadził działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy.
Na dzień 31.12.2017 do naszego Uniwersytetu należało 380 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. W roku 2017 przyjęto do Uniwersytetu 47 osób, skreślono z listy słuchaczy 26 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 Zarząd odbył 13 posiedzeń na których podjęto 10 uchwał.

Sprawozdanie z działalności ZARZĄDU MUTW za okres II kadencji

Drukuj PDF

Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW przestawia się następująco:
- 15  stycznia 2015 ilość członków zwyczajnych 310 i 3 honorowych,  
- 05 stycznia 2018  ilość członków zwyczajnych 380 i 3 honorowych.
Tak więc w ciągu ostatniej 3-letniej kadencji władz MUTW stan liczbowy członków powiększył się  o 70 słuchaczy.

W okresie II kadencji władz Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zarząd działał w składzie:
Feliks Czop – prezes
Barbara Gadomska – wiceprezes
Grażyna Bieniek – sekretarz
Renata Banaś  - skarbnik
Krystyna Wałek-Ostolska
Maria Działowska
Maria Sowińska
Stanisław Moskal
Stanisława Rączka
Teresa Paterak

Strona 6 z 9