www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Sprawozdanie z działalności MUTW za rok 2020

Sprawozdanie z działalności MUTW za rok 2020

Drukuj PDF

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku kierując się celami zawartymi w statucie, prowadził  w roku 2020, działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy.  Odbywało się to w wersji mocno ograniczonej ze względu na zaskoczenie nas wszystkich sytuacją epidemiczną. Z dniem 13.03.2020 zmuszeni byliśmy do zawieszenia naszej działalności w wersji stacjonarnej do odwołania.
Dane statystyczne:
Stan członków Uniwersytetu  na koniec roku 2020:
465 członków zwyczajnych
5 członków honorowych
W ciągu roku   kalendarzowego 2020, przyjęliśmy: 22 nowych członków na II semestr roku akademickiego 2019/2020 i 30 członków na rok akademicki 2020/2021.
Wykreśliliśmy z powodu nieopłacania składek i na własną prośbę  26 osób.
W ciągu roku zmarły 3 osoby.
W okresie od stycznia  do grudnia 2020 Zarząd odbył 8 posiedzeń, na których podjęto 9  uchwał.

Sprawozdanie z działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2020
Działalność poszczególnych sekcji zainteresowań odbywała się z wiadomych przyczyn w ograniczonym zakresie lub wręcz zawieszona, co przedstawione zostanie poniżej:

I. Działalność edukacyjna i informacyjna
Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia.
W sumie odbyliśmy 10 wykładów, spotkań  stacjonarnych w miesiącach styczeń - marzec, 4 wykłady stacjonarne w miesiącach wrzesień – październik.
Od 13 marca zmuszeni byliśmy zawiesić naszą działalność po zamknięciu placówek kulturalnych w których  organizowaliśmy nasze spotkania.
W okresie  kolejnego zawieszenia  i zamknięcia placówek kulturalnych od m-ca października  zorganizowaliśmy 7  wykładów on-line nagrywanych bezpośrednio dla naszych słuchaczy, a także przekazywaliśmy linki do bezpłatnych wykładów  prowadzonych przez niektóre UTW, Redakcję Głosu Seniora, Krajowy Instytut  Gospodarki Senioralnej ABC Senior, za pośrednictwem platformy webinarowej. W ramach działalności edukacyjnej, na bieżąco zachęcaliśmy słuchaczy  do skorzystania z udostępnianych bezpłatnie kursów komputerowych ( ABC Senior), zajęć z aktywności fizycznej, możliwych do wykonania w domach.
Wykorzystywaliśmy do tego celu naszą stronę internetową, tablicę ogłoszeń za pośrednictwem naszej strony internetowej  tablicy ogłoszeń i za  pośrednictwem koordynatorów poszczególnych grup – członków Zarządu.
Nauka języków obcych
W   ramach  działalności edukacyjnej, w roku 2020 prowadzone były  kursy języków obcych:
- języka angielskiego dla dwóch grup – początkujących i zaawansowanych ,
- języka rosyjskiego – jedna grupa  
- języka niemieckiego
Niestety nauka trwała tylko w I kwartale, natomiast rozpoczęliśmy kontynuację zajęć j. angielskiego  w wersji online za pomocą platformy Zoom od października 2020.

II.  Działalność kulturalna
Kolejna ważny obszar  działalności  MUTW to działalność kulturalna.
W tym obszarze naszej działalności  działają grupy artystyczne, które są wizerunkiem naszego Uniwersytetu:
Grupa teatralno-kabaretowa „SENIOR SHOW”
W ciągu roku 2020 występowali:
- w styczniu: kolędowanie na  naszym Uniwersytecie, z komedią „Zaręczyny” w Spółdzielczym Domu Kultury w Mielcu,   w Padwi Narodowej z okazji  Dnia Babci i Dziadka, udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w SCK
- w  lutym  występ kabaretowy z  okazji Światowego Dnia Chorego w ZST w Mielcu, oraz w Chorzelowie
-  w marcu-  występ w Padwi Narodowej
Chór ECHO
W roku ubiegłym  roku brał udział w kolędowaniu na naszym Uniwersytecie oraz w ramach odwiedzin pensjonariusz DPS  Smoczka, w m-cu styczniu.
- udział w Mieleckim Kolędowaniu w kościele pw. MBNP na Osiedlu również w styczniu
Formacja Taneczna „Gracja”
Kolejna grupa artystyczna, która działa od stycznia 2017 roku , a tańcem budzi pozytywne emocje, radość i zadowolenie.  
Należy podkreślić, że pomimo zamkniętych placówek kulturalnych gdzie ćwiczyli w normalnych warunkach, potrafili zadbać o lokale zastępcze, zachowując oczywiście  wymogi sanitarne , aby przez cały okres letni wypracować nowy taniec , poprzez udział w projekcie  Urzędu Miasta „Migiem po…. Moc” z udziałem  osób  niedosłyszących. Jest to kolejny taniec paso doble, który został nagrany i zaprezentowany na yutube, natomiast w normalnych warunkach z  pewnością pochwalą się przed naszymi słuchaczami w pierwszej kolejności.
Oprócz tego osiągnięcia w roku 2020 wzięli udział:
- w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Padwi Narodowej
- w zorganizowanym z Inicjatywy MUTW koncercie  dla uczczenia Światowego Dnia Chorych
- występ na otwarcie nowego placu zabaw przy Szkole nr 13

W  ramach działalności kulturalnej, w roku 2020 Zarząd zorganizował  1 wyjazd do  filharmonii oraz 1 wyjazd do teatru.

III Działalność turystyczno-krajoznawcza
W zakresie  działalności turystycznej, w  roku 2020 zorganizowana została 1 wycieczka do skansenu w Kolbuszowej.

IV. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
W ramach tej działalności, działa wiele sekcji:
Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.  Odbywały się trzy razy w tygodniu, ze względu na duża ilość  chętnych słuchaczy w normalnych warunkach .Zajęcia prowadzone przez naszego wolontariusza kol. Adama Skręta, nauczyciela gimnastyki. Niestety w II połowie marca zmuszeni byliśmy zawiesić naszą aktywność fizyczną z wielkim ubolewanie.
Stąd też , gdy pogoda dopisywała w miesiącach letnich, organizowaliśmy ćwiczenia na świeżym powietrzu , na udostępnionym boisku szkolnym II L.O. Zainteresowanie było również znaczne.
Dodatkowo zorganizowaliśmy piknik na świeżym powietrzu   zachowaniem  reżimu sanitarnego.
Zajęcia z aerobiku i korektywy odbywały się wyłącznie w miesiącach styczeń- marzec oraz wrzesień- październik.
Nordic-  walking - grupa  skupia ok.30 osób, spacerują gdy tylko pogoda pozwala, średnio 2 razy w miesiącu, w czasie obostrzeń spacery po kilka osób, zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.
Tenis stołowy,-  zawieszony
Baseny w Solcu-Zdroju , w planach zamiana na Latoszyn Zdrój.
Sekcja rowerowa.
To sekcja, która , działa „bez hamulców”( wyłącznie z obostrzeniami), nieustannie
Grupa, która od wiosny do późnej jesieni ,kilka razy w tygodniu organizuje wycieczki rowerowe. Grupa liczy około 18 osób.  W roku 2020  udokumentowali 26 wyjazdów, po kilkadziesiąt kilometrów każdorazowo z różnymi atrakcjami, zwiedzając lokalne  okolice i spędzając zdrowo i przyjemnie swój wolny czas.  Zasługują na wielkie uznanie w propagowaniu aktywności fizycznej seniorów. Wśród nich koleżanka Ania osiągnęła sukces w przejechaniu 6100 km w tym roku na rowerze. Poza grupą wspomnieć  należy o naszej słuchaczce, która co roku indywidualnie pokonuje tysiące kilometrów po całej Polsce-  Elżbieta.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat
W 2020 roku zorganizowano 1 spotkanie integracyjne, jeszcze w normalnych warunkach w I kwartale 2020r.
Sekcja pomocy koleżeńskiej,  jest otwarta na:
- pomoc byłym samotnym słuchaczom MUTW
- towarzyszeniu w trudnych sytuacjach rodzinnych
- pomoc w  załatwianiu niektórych spraw urzędowych
- organizacja spotkań koleżeńskich i okazjonalnych
W tym trudnym okresie pandemicznym działalność tej sekcji jest nieoceniona. Szczegółowe sprawozdanie na naszej stronie internetowej.

Sekcja ogrodnicza
W I kwartale zorganizowała wymianę roślin, sadzonek. Na każdy wykład dbała o dekorację na stole. Angażują się także w pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, współpracują ze schroniskiem dla zwierząt . Przy ich wsparciu zorganizowano zbiórke  na schronisko i przekazano kwotę 460,97 zł. Podziękowania dla Elżbiety i Barbary mocno zaangażowanych w tą działalność. Również podziękowania pod adresem Elżbiety i Jej Rodziny  za zorganizowanie Szlachetnej Paczki dla wychowanków dzieci w Skopaniu.
Pozostałe informacje:
Na uwagę i uznanie zasługują członkowie Zarządu, którzy pomimo sytuacji jaka nas zaskoczyła  mocno się angażowali aby podtrzymać naszą działalność w dozwolonym zakresie.
Słuchacze MUTW nie pozostawali bierni w trudnych chwilach:
- szyliśmy maseczki dla szpitala – kilka osób w krótkim czasie uszyło i przekazało kilkaset sztuk maseczek, dziękujemy za to.
- wzięliśmy udział w ramach akcji Gaszyn Challange  w pomoc na rzecz chorych dzieci, biorąc udział w kilkuminutowych ćwiczeniach, nagrywając filmik i wpłacając drobne kwoty na ten cel.
W sumie przekazaliśmy kwotę 435 zł na wskazane konto.
Nad całą działalnością czuwała i kontrolowała nasze poczynania Komisja Rewizyjna, która jest równocześnie wsparciem Zarządu w formie doradczej.
Dziękuję Wam wszystkim drodzy słuchacze, że jesteście, że chcecie być aktywni, że poświęcacie swój czas na udział we wszelkiego rodzaju zajęciach, wyjazdach, że jest Wam to potrzebne, że oczekujecie na powrót do normalności.  

Co nam się nie udało  z przyczyn wyłącznie pandemicznych:
- Nie udało się zaplanowanych i częściowo przygotowanych wspólnie z  Mielecką Radą Seniorów V Dni Seniora
- Nie udało się nam sfinalizować przygotowanej Akademii z okazji 550-lecia  lokacji miasta Mielca
- Nie udało się nam rozstrzygnąć konkursu na „Zasłużony dla  miasta Mielca”
- Nie został rozstrzygnięty konkurs na wspomnienia pt.” Co tobie dał Mielec, co Ty dałeś Mielcowi”

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska